RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren
2 / 6

RL Shirt Overhemd Luchtig Zomershirt Voor Heren

Maat
Please select a maat
Kleur
Please select a kleur
Price
$34.99
$110.00
Quantity

Elegante en modieuze keuze voor een moderne man
Ons sleutelwoord is elegantie, en wat ons onderscheidt van de rest is onze aandacht voor detail. De afgeronde zoom en de extra platte snit zijn slechts enkele van de details die ons uniek maken. De strakke lijnen van het shirt maken het een uitstekende keuze voor de modebewuste man.

Vlekken zijn geen probleem meer
Vergeet andere, inferieure producten die niet veilig te wassen zijn. Dankzij onze materialen kun je onze overhemden in de wasmachine wassen zonder bang te zijn voor pijnlijk kleurverlies of zelfs krimp van de stof. Het is een geweldige keuze voor mannen die er professioneel uit willen zien, maar ook het gemak willen van een gemakkelijk schoon te maken overhemd.

class SpzSmartBlockComponent extends SPZ.BaseElement { constructor(element) { super(element); this.templates_ = null; this.container_ = null; this.i18n_ = {}; this.config_ = {}; this.show_type_ = 3; this.product_resource_id_ = ''; this.collection_resource_id_ = ''; this.cart_items_ = []; this.customer_id_ = ''; this.order_id_ = ''; } static deferredMount() { return false; } isLayoutSupported(layout) { return layout == SPZCore.Layout.CONTAINER; } buildCallback() { const template_type = window.SHOPLAZZA.meta.page.template_type; if (template_type === 1) { this.show_type_ = 3; this.product_resource_id_ = window.SHOPLAZZA.meta.page.resource_id; } else if (template_type === 2) { this.show_type_ = 4; this.collection_resource_id_ = window.SHOPLAZZA.meta.page.resource_id; } else if (template_type === 15){ this.show_type_ = 5; } else if (template_type === 13){ this.show_type_ = 6; } else if (template_type === 20){ this.show_type_ = 7; this.customer_id_ = window.SHOPLAZZA.customer.customer_id; } else if (template_type === 35){ this.show_type_ = 8; this.order_id_ = window.location.pathname.split('/').pop(); } this.templates_ = SPZServices.templatesForDoc(this.element); this.setAction_(); } mountCallback() { console.log('smart mounted'); const that = this; const themeName = window.SHOPLAZZA.theme.merchant_theme_name; const isGeek = /Geek/.test(themeName); this.fetchRules().then((res) => { if (res && res.rules && res.rules.length) { const blockEl = document.getElementById('smart_recommend_block'); SPZ.whenApiDefined(blockEl).then((api) => { api.render({data: res}, true).then(() => { if (isGeek && that.show_type_ === 6) { blockEl.querySelector('.plugin_container_wrpper').style.padding = '30px 0'; } const recommendStyle = document.createElement('style'); recommendStyle.innerHTML = ` .plugin__recommend_container,.app-recommend-card { display: none !important; } `; document.head.appendChild(recommendStyle); const fetchList = []; res.rules.forEach((rule) => { fetchList.push(this.fetchRuleProductList(rule.id)); }); const fetchAll = Promise.all(fetchList); fetchAll.then((p_res) => { res.rules.forEach((rule, index) => { rule.products = p_res[index] && p_res[index].products; const ruleEl = document.getElementById('smart_recommend_rule_' + rule.id); SPZ.whenApiDefined(ruleEl).then((api) => { api.render({data: rule}, true).then(() => { that.impressListen(`#smart_recommend_rule_ul_${rule.id}`, function(){ that.trackRuleImpress(rule); }); const btnElList = document.querySelectorAll(`#smart_recommend_rule_ul_${rule.id} button`); btnElList.forEach((btnEl) => { if (btnEl && rule.config && rule.config.quick_shop_button_bg_color && rule.config.quick_shop_button_text_color) { btnEl.style.backgroundColor = rule.config.quick_shop_button_bg_color; btnEl.style.color = rule.config.quick_shop_button_text_color; } }) }); }); }); }); }) }) } else { if (window.top !== window.self) { const template_type = window.SHOPLAZZA.meta.page.template_type; const holderEl = document.getElementById('smart_recommend_preview_no_data_placeholder'); SPZ.whenApiDefined(holderEl).then((api) => { api.render({data: { isCart: template_type === 13, isCollection: template_type === 2, isProduct: template_type === 1, isIndex: template_type === 15 }}, true); }); } } }); } setAction_() { this.registerAction('quickShop', (data) => { const that = this; const product_id = data.args.product_id; const productIndex = data.args.productIndex; const rule_id = data.args.rule_id; const ssp = data.args.ssp; const scm = data.args.scm; const cfb = data.args.cfb; const ifb = data.args.ifb; const modalRender = document.getElementById('smart_recommend_product_modal_render'); if (product_id) { this.fetchProductData(product_id).then((res) => { const product = res.products && res.products.length && res.products[0] || {}; product.cfb = cfb; product.ifb = ifb; SPZ.whenApiDefined(modalRender).then((api) => { api.render({product: product, productIndex: productIndex, rule_id: rule_id, ssp: ssp, scm: scm, show_type: that.show_type_}, true).then(() => { const modalEl = document.getElementById('smart_recommend_product_modal'); SPZ.whenApiDefined(modalEl).then((modal) => { that.impressListen('#smart_recommend_product_modal', function(){ that.trackQuickShop({ rule_id: rule_id, product_id: product_id }); }); modal.open(); }); const formEl = document.getElementById('smart_recommend_product_form'); SPZ.whenApiDefined(formEl).then((form) => { form.setProduct(product); }); const variantEl = document.getElementById('smart_recommend_product_variants'); SPZ.whenApiDefined(variantEl).then((variant) => { variant.handleRender(product); }); }); }) }); } }); this.registerAction('handleScroll', (data) => { this.directTo(data.args.rule_id, data.args.direction); }); this.registerAction('handleProductChange', (data) => { const variant = data.args.data.variant; const product = data.args.data.product; const imageRenderEl = document.getElementById('smart_recommend_product_image'); SPZ.whenApiDefined(imageRenderEl).then((api) => { api.render({ variant: variant, product: product }, true); }); }); this.registerAction('handleAtcSuccess', (detail) => { const data = detail.args; data.data.product = data.data.product || {}; data.data.variant = data.data.variant || {}; const product_id = data.data.product.id; const product_title = data.data.product.title; const variant_id = data.data.variant.id; const price = data.data.variant.price; const rule_id = data.rule_id; const aid = `smart_recommend.${this.show_type_}.${rule_id}`; const ifb = data.data.product.ifb; const cfb = data.data.product.cfb; const ssp = data.ssp; const scm = data.scm; const spm = `smart_recommend_${this.show_type_}.${data.spmIndex}`; const params = { id: product_id, product_id: product_id, number: 1, name: product_title, variant_id: variant_id, childrenId: variant_id, item_price: price, source: 'add_to_cart', _extra: { aid: aid, ifb: ifb, cfb: cfb, scm: scm, spm: `..${window.SHOPLAZZA.meta.page.template_name}.${spm}`, ssp: ssp, } }; this.tranckAddToCart(params); }); this.registerAction('addATCHook', (data) => { const params = data.args; const spm = `smart_recommend_${this.show_type_}.${params.spmIndex}`; this.myInterceptor_ = window.djInterceptors && window.djInterceptors.track.use({ event: 'dj.addToCart', params: { aid: `smart_recommend.${this.show_type_}.` + params.rule_id, ssp: params.ssp, scm: params.scm, cfb: params.cfb, spm: `..${window.SHOPLAZZA.meta.page.template_name}.${spm}`, }, once: true }); }); } tranckAddToCart(detail) { if (window.$) { window.$(document.body).trigger('dj.addToCart', detail); } } fetchRules() { const payload = { show_type: this.show_type_, }; let that = this; if (this.show_type_ === 6) { let line_items = []; return this.fetchCart().then((res) => { if (res && res.cart && res.cart.line_items) { line_items = res.cart.line_items.map((item) => { return { product_id: item.product_id, variant_id: item.variant_id, quantity: item.quantity, price: item.price } }); } payload.line_items = line_items; that.cart_items_ = line_items; return that.fetchRulesRequest(payload); }); } else { if (this.show_type_ === 3) { payload.line_items = [{ product_id: this.product_resource_id_ }]; } else if (this.show_type_ === 4) { payload.collection_id = this.collection_resource_id_; } else if (this.show_type_ === 7) { payload.customer_id = this.customer_id_; } else if (this.show_type_ === 8) { payload.order_id = this.order_id_; } return this.fetchRulesRequest(payload); } } fetchRulesRequest(payload) { return fetch(window.SHOPLAZZA.routes.root + "/api/possum/recommend_query", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(payload) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }); } fetchCart() { return fetch(`/api/cart/cart-select?r=${Math.random().toString(36).slice(-4)}`) .then((res) => { if (res.ok) { return res.json(); } }); } fetchRuleProductList(rule_id) { const payload = { page: 1, limit: 100, fields: ["title", "url", "image", "min_price_variant.price", "min_price_variant.compare_at_price"], rule_id: rule_id, }; if (this.show_type_ === 3) { payload.line_items = [{ product_id: this.product_resource_id_ }]; } else if (this.show_type_ === 4) { payload.collection_id = this.collection_resource_id_; } else if (this.show_type_ === 6) { payload.line_items = this.cart_items_; } else if (this.show_type_ === 7) { payload.customer_id = this.customer_id_; } else if (this.show_type_ === 8) { payload.order_id = this.order_id_; } return fetch(window.SHOPLAZZA.routes.root + "/api/possum/recommend_products", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(payload) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }).catch(function(err){ console.log(err); }); } fetchProductData(product_id) { return fetch(window.SHOPLAZZA.routes.root + "/api/possum/products", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify({ product_ids: [product_id], fields: [ "images", "options", "min_price_variant", "variants"] }) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }).catch(function(err){ console.log(err); const loadingEl = document.getElementById('smart_recommend_loading'); if (loadingEl) { loadingEl.style.display = 'none'; } }); } getStyle(ele, style) { if (!ele) return; if (window.getComputedStyle) { return window.getComputedStyle(ele)[style]; } return ele.currentStyle[style]; } directTo(id, direction) { const scrollElement = document.getElementById(`smart_recommend_rule_ul_${id}`); const blockWidth = parseInt(this.getStyle(scrollElement, 'width')); const scrollLength = (blockWidth * 0.19 - 12) * 5; const scrollPoint = scrollElement.scrollWidth - scrollElement.clientWidth; if (!scrollElement) return; if (direction === 'left') { if (document.dir === 'rtl') { scrollElement.scrollTo({ left: Math.abs(scrollElement.scrollLeft) >= scrollPoint - 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft - scrollLength, behavior: 'smooth' }); return; } scrollElement.scrollTo({ left: Math.max(scrollElement.scrollLeft - scrollLength, 0), behavior: 'smooth' }); } else { if (document.dir === 'rtl') { scrollElement.scrollTo({ left: Math.abs(scrollElement.scrollLeft) >= scrollPoint + 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft + scrollLength, behavior: 'smooth' }); return; } scrollElement.scrollTo({ left: scrollElement.scrollLeft >= scrollPoint - 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft + scrollLength, behavior: 'smooth' }); } } trackRuleImpress(rule) { if (window.sa && window.sa.track) { window.sa.track("plugin_common", { plugin_name: "upsell", event_type: "impressions", rule_id: rule.id, ssp: rule.ssp, scm: rule.scm, show_type: this.show_type_, support_app_block: window.SHOPLAZZA.theme.support_app_block }); window.sa.track("module_impressions", { aid: `smart_recommend.${this.show_type_}.${rule.id}`, support_app_block: window.SHOPLAZZA.theme.support_app_block }); } } trackQuickShop(data) { window.sa && sa.track && sa.track("plugin_common", { plugin_name: "upsell", event_type: "quick_shop", rule_id: data.rule_id, product_id: data.product_id, show_type: this.show_type_, }); } impressListen(selector, cb) { const el = document.querySelector(selector); const onImpress = (e) => { if (e) { e.stopPropagation(); } cb(); }; if (el && !el.getAttribute('imprsd')) { el.addEventListener('impress', onImpress) } else if (el) { onImpress(); } } } SPZ.defineElement('spz-custom-smart-block', SpzSmartBlockComponent);